10.04.2010

Tę datę trzeba zapamiętać gdyż na pewno na stałe wpisze się w karty historii nie tylko naszego kraju ale też całego świata. Wpisze się jako niezwykle okrutny zbieg okoliczności, który doprowadził do tego, że w jednym miejscu, po 70 latach, doszło do drugiej największej tragedii jaka dotychczas spotkała państwo polskie.

Dziś wielu polityków mówiło o tym, jak, nagle mało znaczące stały się wszelkie spory i różnice poglądów i jak szybko umieliśmy zjednoczyć się ponad podziałami.

Mam nadzieję, że wytrwamy w tym duchu nie tylko w czasie żałoby narodowej.

Składam wyrazy głębokiego współczucia rodzinom ofiar.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.